O nás

Společnost ART-REPROFAX, spol. s r.o., byla založena 29.07.1991. Svou činností navázala na firmu JUST OFFICE Automation z Velké Británie. Hlavním motorem, který nastartoval úspěšné působení firmy na Československém a později Českém trhu však bylo působení ředitele a majitele společnosti pana Tomáše Justice. Díky tomuto spojení získala firma velké zkušeností, které mateřská firma načerpala při svém působení na trhu ve Velké Británii.

Těmito prvními kroky začala firma získávat své pevné místo na trhu kancelářské techniky. Hlavní důraz byl vždy kladen na bezvadný a rychlý servis. Díky této skutečnosti se firma etablovala na trhu jakožto spolehlivá servisní organizace zabývající se opravami kopírovacích strojů. Postupně byly do programu firmy začleněny opravy faxů a ostatní kancelářské techniky. V prvních letech své činnosti se firma také zaměřovala na provádění repasí kopírovacích strojů, zejména značky MITA,CANON. Díky této činnosti se jí podařilo získat bohaté servisní i obchodní zkušenosti.

art_1995.JPG, 148kB Postupem času se začaly měnit požadavky zákazníků a zájem se přesouval od repasovaných strojů k technice nové. Následně se výrazně změnil poměr prodeje mezi repasovanými a novými stroji. Firma se orientovala na významného světového výrobce této techniky tj. zn. MITA, což mělo za následek výrazné zvýšení prodeje nové techniky. Další aktivitou firmy bylo zařazení do prodejního sortimentu zn. SELEX a CANON. Výrazné prodejní úspěchy a příliv nových zákazníků mělo za následek rozšíření obchodních aktivit firmy o prodej skartovacích strojů a ostatní kancelářské techniky. Výrazný zlom v historii firmy se uskutečnil díky masovému nástupu digitální kopírovací techniky a následně fúzí MITA Corporation do koncernu KYOCERA Group a tím pádem logické orientaci firmy na prodej kopírovacích strojů nově vzniklé značky KYOCERA MITA a následně zn. KYOCERA. Samozřejmé je, že firma do svého sortimentu zařazuje neustále nové výrobky z oblasti kancelářské techniky a také nové značky BROTHER, OLIVETTI. Díky kterým můžeme nabídnout našim zákazníkům to nejlepší a nejspolehlivější, co dle našeho názoru je možné koupit v oblasti kancelářské techniky.

V současné době se řadí firma ART-REPROFAX, spol. s.r.o. k nejvýznamnějším dodavatelům kancelářské techniky na tuzemském trhu. Naším hlavním cílem zůstává poskytování profesionálních obchodně – servisních služeb. S naší firmou spolupracuje v oblasti obchodu a servisu více než tisíc stálých zákazníků. Našim zákazníkům nabízíme komplexní služby v oblasti dodávek a provozu kancelářské techniky. Zajišťujeme veškeré dodávky spotřebních materiálů včetně xerografického papíru a dále kompletní servis a čištění kancelářské techniky. Ve firmě je neustále kladen důraz na úzkou součinnost obchodního, servisního a díky nástupu digitální kopírovací techniky také IT oddělení.

Naše zkušenost v oboru potvrdila, že naše orientace na spokojeného zákazníka byla správná a pouze díky zákazníkům se nám podařilo úspěšně působit na trhu již patnáctým rokem. Zároveň je to však pro nás velice zavazující a pokusíme se stát Vaším dodavatelem pro kompletní sortiment kancelářské techniky a v tomto duchu se vynasnažíme naplnit naše heslo „ partner pro Vaši kancelář “.